Διπλό κρεβάτι

Υλικά κατασκευής

  • Ξύλο: Νιαγκόν
  • Χρώμα: Βρασμένο λινέλαιο,πορτοκαλέλαιο